Wiśniewscy 10.0

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; 
nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
[nie jest] jak proroctwa, 
które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy [już] nie stanie
( Hymn o Miłości, z Pierwszego listu do Koryntian, świętego Pawła)
Świętujemy już od Wielkiej Nocy. Ślubowalismy bowiem się dozgonie miłować w Poniedziałek Wielkanocny 2006. Także, już zrobiliśmy imprezkę rocznicową w Wielkanoc. Tydzień temu ksiądz Emil odprawił mszę św w naszej intencji, a dziś jest 17 kwietnia jak te dziesięć lat temu.
Komentarze

Popularne posty